VekTek AS

Landbruk og næring

Vi er registrert elektroinstallatør

Og kan utføre all sterk- og svakstrøm installasjon du skulle ønske i dine bygninger. Vi ønsker at våre kunder får optimale løsninger, med de produkt som passer best til sitt anlegg, utført av installatører med god teknisk forståelse og service.

Brannvarsling

Vi leverer brannvarsling systemer for driftsbygninger og bolig. I driftsbygninger er det et vanskelig miljø. Mye støv, fuktighet og ammoniakkgasser. Vanlige røykdetektorer vil feile i et slikt miljø etter kort tid. Våre leverandører Elotec og Icas har derfor utviklet aspirasjonssystem som skal håndterer dette miljøet. 

De fleste forsikringsselskapene gir gode rabatter når man installerer brannvarslingsanlegg på gården. Forsikringsselskapene pålegger årlig service av aspirasjonsanlegget. Dette gjøres av VekTek AS som samtidig kan tilby intern kontroll.

Internkontroll

Feil på elektriske anlegg forårsaker mesteparten av branner i Norge. Elektriske anlegg kan også være risiko for personsikkerheten samt skade annet utstyr. VekTek AS utfører kontroll av elektrisk anlegg ihht. krav som stilles fra myndighetene (lokalt tilsyn). Vi formidler også kontroll og termo fotografering utført av 3 part, der vi er behjelpelig med utbedringen. Vennligst ta kontakt for en befaring.

VekTek AS er medlem av Nelfo og overleverer samsvarserklæring m/garanti til eier av installasjonen. Dette er et verdipapir og er en garanti på at installasjonen er utført iht. forskriftens krav. Som underlag for erklæringen utarbeides det dokumentasjon som gjør det mulig å vurdere om anlegget er iht. forskriftenes krav. (dokumentene går under navnet 5 sikre)

Vi er opptatt av HMS og Internkontroll, vi benytter systemet aktivt i alle ledd for å avdekke avvik. Dette er nødvendig for å nå vår målsetning om å bli profesjonelle i alle ledd.

Vi gjør alt for at kunden skal få en sikker og god leveranse til avtalt tid og pris.

Har du oversikt på ditt elektriske anlegg? Husk at det er huseiers ansvar å holde sitt elektriske anlegg i forskriftsmessig stand.

Dersom du har hatt elektriker på besøk må du alltid sørge for å få en "samsvarserklæring" fra elektrofirmaet eller elektrikeren som har utført installasjonsarbeidet hos deg. Dersom du har benyttet autorisert elektriker, så har du et bevis på at jobben er utført etter gjeldende lover og regler. Denne samsvarserklæringen må oppbevares på et trygt sted slik at du på oppfordring kan vise det til representanter fra det stedlige tilsyn, eller fra ditt forsikringsselskap ved brann eller andre ulykker.